FILMHUIS STIENS

Corona-protocol

Bij de voorstellingen van Filmhuis Stiens in MFC De Skalm worden de  adviezen van het RIVM en de overheid gevolgd, zoals vastgelegd in dit Corona-protocol. Dit protocol is tevens grotendeels in lijn met het protocol dat de Nederlandse Bond van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) heeft opgesteld in overleg met de Rijksoverheid.

Iedereen die - niet verkouden is, niet hoest en/of benauwd is en geen koorts heeft en thuis geen familieleden met koorts en/of benauwdheid heeft, niemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) - is welkom bij de voorstellingen van Filmhuis Stiens.

Kom dus niet naar het Filmhuis in MFC de Skalm als dat wel het geval is!

Om verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan hanteren wij de volgende afspraken die bindend zijn voor alle bezoekers van het Filmhuis:

1.     Bezoekers dienen altijd de aanwijzingen op te volgen van de vrijwilligers/medewerkers van Filmhuis Stiens.

2.     Houd in de Skalm 1,5 meter afstand van andere bezoekers (met uitzondering van huisgenoten).

3.     Kaarten voor de voorstellingen in het Filmhuis kunnen alleen vooraf online op deze website worden besteld/gereserveerd en worden contant (pinnen is niet mogelijk) afgerekend aan de kassa. Bezoekers dienen bij de reservering rekening te houden dat ze voldoen aan de covid-19 voorwaarden : niet verkouden, geen hoest en/of benauwdheid, geen koorts en thuis geen gezinsleden met koorts en/of benauwdheid en/of positief getest is op het nieuwe coronavirus.

4.     Reservering is verplicht. Bij de reservering dient o.a. in verband met eventueel bron- en contactonderzoek naast uw naam tevens uw woonplaats en telefoonnummer vermeld te worden. De lijsten met uw gegevens zullen na ca 3 weken worden vernietigd.

 5.     Bij de reservering kan worden aangegeven of men individueel of als duo bezoekers uit eenzelfde huishouding komt. Hierbij dienen ook de gegevens van de tweede bezoeker te worden vermeld.

 6.     Bij de ingang van de Skalm staat een dispenser met handreiniger. Iedere bezoeker wordt verzocht haar/zijn handen hiermee te reinigen voordat zij/hij zich naar de kassa begeeft.

 7.     Bij binnenkomst worden bezoekers o.a. expliciet gevraagd of ze voldoen aan de Covid-19: niet verkouden, geen hoest en/of benauwdheid, geen koorts en thuis geen gezinsleden met koorts en/of benauwdheid en/of positief getest is op het nieuwe coronavirus. Verder wordt hun aanwezigheid als bezoeker vermeld op de reserveringscontrolelijst.

8.      Bij een rij voor de kassa moeten bezoekers buiten wachten en de 1,5 meter regel in acht nemen.

9.      Wij verzoeken bezoekers zo mogelijk voor aankomst thuis naar het toilet te gaan. Bezoekers die noodzakelijkerwijs vooraf toch het toilet moeten gebruiken geven dit te kennen aan een vrijwilliger/medewerker en volgen de aanwijzingen en de regels als aangegeven bij de toiletruimte (zelf desinfecteren!).

10.    De garderobe is gesloten. Bezoekers dienen hun jassen mee te nemen naar de filmzaal en op de rugleuning van de stoel te hangen of onder hun stoel te leggen.

11.    Er is tot nader order geen pauze. Bezoekers die dat willen kunnen voor zij de zaal binnengaan een consumptie bestellen aan de bar en deze meenemen naar de filmzaal. Bij meerdere bezoekers in de rij dient de 1,5 meter regel in acht te worden genomen; let op de lijnen op de grond!

12.    In de Skalm geldt eenrichtingsverkeer. Bezoekers komen binnen via de ingang en gaan na de kassa via de glasdeur aan de linkerkant naar binnen en worden daar door een vrijwilliger/medewerker naar hun plek gebracht. Bezoekers kunnen niet zelf kiezen waar ze zitten.

13.    Na afloop  wordt de zaal verlaten in rijen, te beginnen de rij aan de rechterkant, vervolgens de tweede rij etc. Alles op aanwijzing van de Filmhuis vrijwilliger/ medewerker.

14.    Het gezellige sociale contact aan de bar na afloop van de voorstelling  is voorlopig niet toegestaan. Bezoekers worden dan ook verzocht direct na afloop van de film de zaal te verlaten door de deur voorin aan de rechterkant van de zaal naar aanwijzing van de dienstdoende vrijwilliger/medewerker om daarna via de gang MFC de Skalm direct te verlaten. Blijf niet op het pleintje staan praten maar verlaat het terrein gelijk!

15.    Als bestuur van het Filmhuis realiseren wij ons dat deze maatregelen kunnen overkomen als een inperking van de gezelligheid. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we - als we ons allemaal aan deze afspraken houden - weer op een veilige, verantwoorde én gezellige wijze SAMEN naar de film kunnen.

We ontmoeten u graag bij de film in het Filmhuis Stiens!