FILMHUIS STIENS HEEFT ZOMERPAUZE TOT 16 SEPTEMBER 2019

FILMHUISNIEUWS

De bezoekers van de eerste film in het nieuwe seizoen van Filmhuis Stiens hebben het gemerkt. De afgelopen zomer heeft het Filmhuis geïnvesteerd in de aanschaf van een betere beamer en geluidsapparatuur. Dankzij de prima service van de leverancier PTH uit Kollumerzwaag kon nog voor de eerste filmavond proefgedraaid worden.

Beeld en geluid van de vertoonde films komen in De Skalm nu nog beter tot hun recht dan voorheen. Deze investering is mogelijk gemaakt door 1000 euro subsidie van de Boelstra Olivier Stichting en door 160 euro opbrengst uit de Rabo Clubkas Actie. Daarnaast heeft de gestage toename van het aantal bezoekers in de afgelopen twee jaar gezorgd voor een stijging van de financiële reserves. Daarmee kon het Filmhuis deze uitgave rondmaken.  .

Op donderdag 4 mei organiseerde Filmhuis Stiens in De Skalm voor ruim honderd leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen in Leeuwarderadeel twee voorstellingen van de film ‘De overval’ uit 1962, een van de succesvolste films uit de Nederlandse geschiedenis met bijna 1,5 miljoen bezoekers.

In januari gaat de gemeente Leeuwarderadeel op in de gemeente Leeuwarden. Filmhuis Stiens wilde daarop inhaken door de schooljeugd kennis te laten maken met een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van de Friese hoofdstad.

De film verhaalt over een van de grootste verzetsdaden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 8 december 1944 wist een groep verzetslieden 51 van hun metgezellen op spectaculaire wijze te bevrijden uit het Huis van Bewaring in Leeuwarden, de huidige Blokhuispoort.

’s Ochtends kwamen de leerlingen van De Sprankel en De Swirrel, ’s middags die van De Jint en De Twilling. In de pauze was er ranja en chips voor de kinderen, aangeboden door Jumbo Kooistra. Na afloop werd de kinderen het stripboek “De ontdekking” aangeboden, een stripverhaal in het Fries over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Het stripboek werd ter beschikking gesteld door het Fries verzetsmuseum.

Al vanaf 2005 biedt het Filmhuis Stiens diverse kortingen op de toegangsprijs aan voor leden van ouderenbonden zoals de ANBO en de PCOB. Ook veteranen krijgen sindsdien op vertoon van hun veteranenpas korting op de toegangsprijs. In het najaar van 2015 werd de landelijke Stichting Onbekende Helden in samenwerking met het Veteraneninstituut opgericht met als doel kortingen te verstrekken aan veteranen. In verlenging van de al bestaande regeling heeft ook het Filmhuis Stiens zich onlangs gemeld voor deelname aan dit  kortingsprogramma om daarmee uiting te geven aan de waardering voor de inzet voor Nederland van (voormalige) militairen. Deelnemende bedrijven en instellingen zijn herkenbaar aan het logo van de stichting.

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest. De veteranen verdienen deze waardering in de vorm van korting met veteranenpas of steun bij het vinden van een baan.