Filmhuis Stiens stopt voorstellingen vanwege corona!

MFC DE SKALM, FILMHUIS STIENS EN dBIEB VERHUIZEN NAAR OUD GEMEENTEHUIS

Het Multifunctionele centrum (MFC) De Skalm en de bibliotheek (dBieb) verhuizen medio 2021 definitief naar het oude gemeentehuis.

Dit maakte wethouder Hein de Haan dinsdagavond 19 november jl. tijdens de najaarvergadering van Plaatselijk Belang Stiens bekend.

Deze bekendmaking betekent dat ook de voorstellingen van het Filmhuis Stiens in 2021 naar verwacht in de "nieuwe" Skalm zullen worden vertoond.

Hiermee zal een lang gekoesterde wens van de Stichting Filmhuis Stiens in vervulling gaan.

Lees verder ook de artikelen op LC.nl en PBStiens

Bij de foto: 
Ontwerp voor het verbouwde Stienser raadhuis, waar straks onder andere De Skalm
(i.c. de voorstellingen van Filmhuis Stiens) een plekje krijgt. Bron: gemeente Leeuwarden.