Filmhuis Stiens

in MFC de Skalm te Stiens, Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens

Films waar je over napraat, of alleen stil van wordt....

Over ons...

content image

het Filmhuis

 

Geschiedenis

In 2005 werd een filmhuis opgericht op initiatief van de toenmalige Kultuerried Ljouwerteradiel en kreeg al snel bekendheid onder de naam Filmhuis Stiens. Het filmhuis nam samen met nog een aantal filmhuizen in Fyslân deel aan het filmcircuit Movieskoop. Een filmhuis zonder winstoogmerk en draaiend op uitsluitend vrijwilligers. Bij de organisatie dragen de vrijwilligers zijn of haar steentje bij in verschillende taakgroepen, aangestuurd door een coördinator.

In een uitstekende en nauwe samenwerking met de Stichting Welzijn Middelsee werden de filmvoorstellingen vertoond in toen nog Cultureel Centrum “De Skalm”, georganiseerd door een zelfstandige werkgroep. Aanvankelijk op een traditionele 35mm bioskoopprojector, maar sinds 2011 digitaal met behulp van een professionele bioskoopbeamer en op een, van het oude Filmhuis Leeuwarden overgekocht, groot bioscoopfilmdoek. De pauzes werden een traditioneel onderdeel van de avond waarin de filmbezoekers in de foyer van De Skalm een consumptie kunnen gebruiken in een prettige en vaak sociale sfeer. Helaas werd het filmcircuit in 2012 opgeheven. Het Filmhuis Stiens moest zelfstandig verder, een uitdaging voor wat betreft de hogere kosten door o.a. licenties voor de vertoning van de films. Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers, sponsoren en vrienden kon het filmhuis het hoofd boven water houden.

Stichting Filmhuis Stiens

Om toekomstbestendig te zijn, is het filmhuis op 12 oktober 2016 een stichting geworden onder de naam STICHTING FILMHUIS STIENS, met een stichtingsbestuur, maar met behoud van dezelfde organisatiestructuur. De films worden als van ouds vertoond in nu het Multi Functioneel Centrum “De Skalm” inclusief het in de pauze traditioneel gezellig (voor eigen rekening) gebruiken van een consumptie in de foyer van het dorpshuis.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel te streven het begrip cultuur centraal te stellen en te bevorderen door met uitsluitend vrijwilligers en zonder winstoogmerk voor het merendeel culturele films te vertonen. Films met een inhoud en met een hoog kwaliteitsgehalte: “Films waar je over napraat of alleen stil van wordt….”

De bestuursleden van Stichting Filmhuis Stiens zijn:

Voorzitter   Bert Fennema058-257 14 24
PenningmeesterJelle Zittema058-257 22 81
SecretarisWim Vervoort058-257 20 84
LidFrans Helmans058-257 25 76

 

Correspondentieadres:
Secretaris Stichting Filmhuis Stiens
p/a Tongerboutstrjitte 16
9051 EV Stiens

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67101747

Bankrekeningnummer NL40 RABO 0314088148 t.n.v. Stichting Filmhuis Stiens

Vrijwilligers en taakgroepen

Inclusief het bestuur werkt (Stichting) Filmhuis Stiens met 15 uitsluitend  vrijwilligers die werkzaam zijn in de volgende functies en taakgroepen

            Algemeen Coördinator
            Webmaster & design publicaties
            Coördinator kaartverkoop    
            Coördinator Filmvertoning & Techniek 
            Commissie programmering             
            Public Relations             
            Operateurs       
            Kassa medewerkers
            Medewerkers Poster distributie

content image